Osnovni podaci:
  •  Adresa: Tinja bb, 75357 Tinja, Bosna i Hercegovina
  •  ID Broj: 4209660090003
  •  IDIP: 209660090003
  •  Broj Registra i mjesto: 032-0-REG-08-001860 Tuzla
Podaci o računima i bankama::
  •  Sparkasse bank: 199 050 005 532 21 05 | IBAN: BA39 1543602004094529 | SWIFT: UPBKBA22
  •  Raiffeisen banka: 161 000 000 282 07 71
  •  Unicredit banka: 338 630 220 548 91 45
  •  Intesa SanPaolo: 154 360 200 409 45 23

NAŠ TIM

STUPITE U KONTAKT SA NAŠIM TIMOM KOJI ĆE ODGOVORITI NA SVA VAŠA PITANJA.

ADRESA


Wortmann Metal d.o.o.

Tinja bb, 75357 Tinja

Bosna i Hercegovina

KONTAKT


Telefon: +387 061 151 900

Fax: +387 35 652 266


info@wmdizalice.ba